Платете за продолжувањето сега, а кредитот платете го подоцна!

 

Дури и ако сте скромна личност која добро менаџира со парите, во животот може да настане ситуација која ќе Ве доведе во тешка финансиска позиција, што може да биде навистина стресно кога Ви се потребни пари, кои едноставно ги немате.

Особено, сега во претпразничната сезона, кога имаме и предвидени, но и непредвидени трошоци.

Доколку сте земале кредит и од одредена причина не може да го исплатите истиот на време, секогаш може да ја користите можноста за продолжување на рокот за отплата, со што:

  • Имате повеќе време за да извршите отплата на кредитот,
  • Вашите средства може да ги користите за други цели
Push Jazovichar 2

Нудиме најповолни услови за кредитирање, бидејќи ги разбираме потребите на нашите клиенти, и затоа овозможуваме одложување на рокот на отплата. Плаќањата може да се одложат за 30 дена со еднократна уплата. Повеќе информации за оваа опција можете да добиете во контакт центарот на Тиго - 13 700 или во некоја од нашите филијали, или пак, со логирање на Вашиот кориснички профил.

Во периодот за кој што сте го извршиле одложување на плаќањето, немате никакви дополнителни трошоци.

До нашите услуги, можете да пристапите онлајн или во некоја од нашите филијали, а аплицирањето и на обете места е подеднакво брзо и едноставно – одговор на апликацијата се добива за 30 секунди, a исплатата во кеш се врши за само 10 минути.

Назад