За нас

Кои сме ние 

ТИГО ФАЈНАНС е современа компанија со високи професионални стандарди која нуди лесни и брзи решенија за микрокредитирање на физички лица. 

Веруваме дека секој треба да има пристап до пари кога му е најпотребно. 

 Наши вредности се:

  •  Целосна посветеност на нашите клиенти 
  •  Флексибилност и индивидуален пристап 
  •  Транспарентност во работењето 
  •  Взаемна доверба со нашите клиенти 
  •  Високи етички и морални вредности  

 

Член на Асоцијацијата на Финансиски Друштва 

 

TИГО ФАЈНАНС е основач на Асоцијацијата на Финансиски Друштва и се залага за одговорно кредитирање, со цел долгорочна соработка, позитивна оценка од страна на потрошувачите и институциите за регулирање на пазарот, како и повисоко ниво на заштита и јасни правила на соработка со клиентите.

Ознаката за сообразност - „Одговорен Кредитор“, овозможува препознавање на оние кредитори кои се приклучени и посветени на работа во согласност со принципите поставени од страна на асоцијацијата и потпишаниот Кодекс за Добра Пракса.

 

 

 


Што нудиме?

Нудиме брзи кредити од 2.000 до 100.000 денари, со рок на отплата од 30 дена. Дополнително во рамките на овој кредит, постои можност за отплата на подолг временски период, со повеќекратни плаќања до 24 месеци. Користењето на оваа опција подлежи на провизија. При аплицирањето, добивате инстантен одговор за својот кредит, односно максималниот износ кој Ви е одобрен и може да го подигнете. 

Лесно, едноставно и според Вашите потреби 

Ние одговараме на Вашите потреби и желби и тогаш кога сте со ограничен пристап до пари. Нашите производи ги добивате на едноставен и удобен начин, со максимална транспарентност на условите и ниски вкупни трошоци.

Најбрз одговор и лесни критериуми за одобрување

Единствени сме на пазарот со најбрз систем за проценување на кредитна способност. Нашиот автоматизиран и интелигентен систем овозможува да обработиме голем број апликации во многу кус рок и веднаш да ја оцениме Вашата кредитна способност. Како резултат на тоа, ние одговараме за само 30 секунди и притоа со висока стапка на одобрени кредити.

Вие сте нашиот приоритет

Корисниците се нашиот главен фокус, ефикасноста наш метод на работа, а градењето доверба на долг рок е наш мотив. Нашите љубезни вработени кои можете да ги контактирате на 13 700 ќе Ви помогнат да изберете соодветен кредит за Вашите потреби и сето тоа брзо, лесно и транспарентно.  

Сè што треба да направите е да аплицирате за ТИГО брзи кредити online преку пополнување на оваа кратка апликација и да ги очекувате парите на Вашата сметка во најкус можен рок!

 

 
 
Назад