Како да земам кредит?

Аплицирајте веднаш!

Услови

 

Од 20 до 70 години

 
E-mail  адреса
Мобилен телефон
Исплата на трансакциска сметка или во КЕШ во нашите филијали

Зошто ТИГО?

Дали може да го одложам плаќањето на кредитот?

 
Ќе доцните со плаќањето на кредитот?
  
Ви нудиме одложување на плаќањето 
 
Најавете се на Вашиот кориснички профил за да ги проверите трошоците за Вашите брзи кредити online
 
Платете за продолжувањето сега, а кредитот платете го подоцна!

 

Доколку сакате да го продолжите рокот за отплата на кредитот, потребно е да уплатите провизија за продолжување.

 

  • Рокот на отплата за кеш кредит со еднократна отплата може да се одложи за 30 дена (со трошок за провизија од 7% од преостанатата главница) или за 60 дена (со трошок за провизија од 10% од преостанатата главница).

 

  • Tрошоците за продолжување на рокот за отплата за 30 дена, при користење на премиум опцијата за отплата на кредитот на повеќе месечни плаќања, изнесуваат од 2.5% до 15% од преостанатата главница, во зависност од преостанатиот период за отплата на кредитот.

 

Во рамките на периодот за кој сте уплатиле продолжување, немате никакви дополнителни кредитини трошоци.

За продолжување на кредитот јавете се на 13 700 или платете во кеш во некоја од нашите филијали.

Како да аплицирам? Онлајн!

 
Отворете кориснички профил
 
Внесете ги Вашите податоци
 
Потврдете го одобрениот износ
 
Потпишете договор

Видео со инструкции за аплицирање

Не можете да аплицирате онлајн? Има други опции!

Дојдете во нашите филијали, ние ќе Ви помогнеме

Пополнете апликација во било која Пошта

Каде можам да го вратам кредитот?

Во некоја од нашите филијали може да го отплатите Вашиот кредит во кеш брзо и едноставно!

 

Во која било банка на една од сметките:

 

Комерцијална банка: 300000004136116

✔ НЛБ Тутунска банка: 210072297120169;

✔ Еуростандард банка: 370001100213604;

✔ Стопанска банка Скопје: 200003324420755

✔ Охридска банка : 530010102178860

✔ Уни банка : 240040110668976

 Шпаркасе банка : 250101000684892

 

Во која било пошта на сметка:

 

✔ Еуростандард банка: 370001100213604.