Како да земам кредит?

Аплицирајте веднаш!

Услови

 

Од 23 до 70 години

 
E-mail  адреса
Мобилен телефон
Исплата на трансакциска сметка или во КЕШ во нашите филијали

Зошто ТИГО?

Како да аплицирам? Онлајн!

 
Отворете кориснички профил
 
Внесете ги Вашите податоци
 
Потврдете го одобрениот износ
 
Потпишете договор

Видео со инструкции за аплицирање

Не можете да аплицирате онлајн? Има други опции!

Дојдете во нашите филијали, ние ќе Ви помогнеме

Пополнете апликација во било која Пошта

Каде можам да го вратам кредитот?

Во некоја од нашите филијали може да го отплатите Вашиот кредит во кеш брзо и едноставно!

 

Во која било банка на една од сметките:

 

Комерцијална банка: 300000004136116

✔ НЛБ Тутунска банка: 210072297120169;

✔ Еуростандард банка: 370001100213604;

✔ Стопанска банка Скопје: 200003324420755

✔ Охридска банка : 530010102178860

✔ Уни банка : 240040110668976

 Шпаркасе банка : 250101000684892

 

Во која било пошта на сметка:

 

✔ Еуростандард банка: 370001100213604.