Како функционира

Аплицирајте веднаш!

Услови

 

Од 20 до 70 години

 
E-mail  адреса
Мобилен телефон
Исплата на трансакциска сметка или во КЕШ во нашите филијали

Зошто кредит од ТИГО?

 • Првиот кредит е бесплатен!
 • Добивате КЕШ на рака!
 • Одложено враќање на кредитот!
 • Плаќање и подигање кредит во наши филијали!

Зошто кредит на рати?

 • Најевтини услови!
 • Можност за одложување на рата!
 • Рок на отплата на 3, 6, 12, 18 и 24 рати!
 • Зголемување на кредитен лимит!

Дали може да го одложам плаќањето на кредитот?

 
Ќе доцните со плаќањето на ратата?
  
Ви нудиме одложување на плаќањето за 7-30 дена
 
Најавете се на Вашиот клиентски профил за да ги проверите трошоците
 
Платете за продолжувањето сега, а ратата платете ја подоцна!

 Рокот на отплата за кредит со еднократна отплата може да се одложи на 7, 14 и 30 дена со еднократна уплата. Трошоците за продолжување сe со следниве торшоци за провизија:

 • 7 дена – 7%
 • 14 дена – 10%
 • 30 дена – 15%

 

 • Провизијата се пресметува од преостанатиот дел од главницата.

 

Tрошоци за продолжување на рокот за отплата на кредитот со повеќекратни отплати се:

30 дена - од 6% до 15% (во зависност од преостаната главница и број на рати)

 

 • Провизијата се пресметува од преостанатиот дел од главницата.

Како да аплицирам? Онлајн!

 
Отворете кориснички профил
 
Внесете ги Вашите податоци
 
Потврдете го одобрениот износ
 
Потпишете договор

Не можете да аплицирате онлајн? Има други опции!

Дојдете во нашите филијали, ние ќе Ви помогнеме

Пополнете апликација во било која Пошта

Вашиот кредитен лимит може да се зголемува!

 

Платете го навреме Вашиот кредит,

а ние ќе Ви одобриме повисок износ

при следното аплицирање!

Каде можам да го вратам кредитот?

Во некоја од нашите филијали може да го отплатите Вашиот кредит или рата од кредит во кеш брзо и едноставно!

 

Во која било банка на една од сметките:

 • Комерцијална банка:      300000004136116;
 • НЛБ Тутунска банка:       210072297120169;
 • Еуростандард банка:       370001100213604;
 • Стопанска банка Скопје: 200003324420755. 

 

Во која било пошта на сметка:

 • Еуростандард банка:   370001100213604.

 

Видео туторијал