Прашања и одговори

Основни информации

 • Што е ТИГО?

  ТИГО Фајнанс ДООЕЛ Скопје е финансиско друштво кое нуди краткорочни кредити на физички лица. 

 • Каде се наоѓате?

  Секаде каде што нашите клиенти имаат потреба од нашите услуги:

   

  • Интернет – www.tigo.mk;
  • Филијали на ТИГО има во Скопје, Тетово, Битола, Куманово а наскоро и Штип, Велес, Охрид и Прилеп;
  • Македонска пошта;
 • Зошто ТИГО?

  • До 18 и 24 месеци рок на отплата
  • Најевтини трошоци
  • Одложено плаќање на рата
  • Повлекување од лимит
  • Исплата во кеш во филијала 
  • Исплата на сметка

Видови кредити и трошоци

Договор за кредитен лимит

 • Што е договор за кредитен лимит?

  Договор за кредитен лимит е посебен вид на договор за кредит. Со овој договор ТИГО Фајнанс Ви одобрува максимален износ на пари кои можете да ги искористите во еден или повеќе наврати за одреден временски период.

 • Како да го потпишам договорот за кредитен лимит?

  Онлајн! Ние Ви овозможуваме да го прегледате договорот за кредитен лимит на Вашиот кориснички профил и истиот да го потпишете со внесување на СМС-кодот кој го добивате во порака на Вашиот мобилен телефон. Начинот на потпишување на договорот е согласно постоечката законска регулатива во Република Македонија. Доколку имате проблем, контактирајте нè на телефон 13 700.

 • Дали морам да ги повлечам сите пари од мојот кредитен лимит?

  Не мора. Вие можете да подигнете онолку пари колку што Ви се потребни во тој момент, а остатокот Ви стои на располагање и може да го подигнете кога ќе имате потреба.

   

  Пример:

  Aплицирате за износ:  10.000 ден.   

  Ви одобруваме:            15.000 ден.

  Подигате:                      10.000 ден.                              

  Остаток:                          5.000 ден.

   

  Дополнителниот износ (остатокот) можете да го подигнете во било кој момент, дури и пред отплаќање на првиот подигнат износ.

Аплицирање за кредит

 • Како да ја пополнам апликацијата на веб-страната?

   

  Чекор 1

  - Изберете износ и рок на отплата на кредитот на веб-страната;

  - Внесете Ваш телефонски број;

  - Внесете ЕМБГ (единствен матичен број).

  Потоа, означете го празното поле за потврда дека се согласувате да ги обработиме Вашите податоци.

   

  Чекор 2

  Внесете ги следниве податоци:

  - Име и презиме;

  - E-mail адреса;

  - Адреса на живеење.

   

  Чекор 3

  - Потврдете го посакуваниот износ од Вашиот максимален кредитен лимит;

  - Потпишете го договорот за кредитен лимит со внесување на кодот добиен по СМС на Вашиот мобилен телефон!

 • Како да аплицирам во Македонска пошта?

  За да аплицирате, треба лично да дојдете во Македонска пошта. Ќе добиете формулар за аплицирање кој ќе може да го пополните со помош на вработените во Македонска пошта (Партнер на ТИГО Фајнанс).

 • За колку време ќе ми одговорите?

  Нашиот систем за оценување на кредитната способност е автоматизиран. Тоа овозможува да Ви одговориме за само 30 секунди од моментот на добивање на апликацијата.

 • Како ќе знам дали ми е одобрен кредитот?

  За 30 секунди по поднесување на апликацијата од Ваша страна, ќе добиете СМС-порака во која Ве известуваме дали кредитот Ви е одобрен.

  Доколку аплицирате во филијала, одговор добивате веднаш, на самото место. 

 • За колку време кредитот ќе биде исплатен на мојата трансакциска сметка?

  Исплатата ја вршиме секој час, а најдоцна до 19 часот, од понеделник до петок, доколку Вашата сметка се наоѓа во една од следниве банки:

  - Комерцијална банка АД Скопје,

  - НЛБ Банка АД Скопје,

  - Еуростандард Банка.

  - Стопанска Банка.

  *Доколку Вашата сметка не е во една од банките наведени погоре, исплата се врши еднаш дневно (најдоцна до 17 часот).

 • За колку време кредитот ќе биде исплатен доколку изберам кеш?

  Исплатата ја вршиме веднаш во филијалите, доколку Ви е одобрен кредитот.

 • Дали можам да аплицирам за кредит, доколку веќе имам кредит/долг во друга компанија?

  Да. Доколку редовно го отплаќате Вашиот кредит во другите компании, нема да претставува проблем одобрувањето и исплаќањето на кредитот за кој аплицирате. За да ја провериме Вашата кредитна способност, поднесете апликација на овој линк.

 • Kога можам да аплицирам за следен кредит?

  - Одобрен кредитен лимит

  Доколку станува збор за пари во рамка на Вашиот одобрен кредитен лимит што не сте ги искористиле целосно, остатокот можете да го подигнете во било кое време преку логирање на Вашиот кориснички профил (Најавете се).

   

  - Нов кредит

  Ако веќе го искористивте целиот кредитен лимит и Ви требаат уште пари, може повторно да аплицирате во Тиго Фајнанс веднаш штом го отплатите тековниот кредит.

   

  Напомена! Ако навреме ги плаќате ратите (го отплатите кредитот), следниот пат може да Ви биде одобрена поголема сума.

 • Кога можам да поднесам нова апликација за кредит, ако претходната ми е одбиена?

  По истекот на 30 дена откако Ви е одбиена апликацијата, може да аплицирате повторно.

 • Зошто ми е одбиена апликацијата за кредит?

  Вашата апликација може да биде одбиена доколку:

  • Имате тековен доспеан долг кон друга финансиска институција

  • Сте доцнеле во минатото во ТИГО Фајнанс или друга финансиска институција по финансиски обврски (кредити, кредитни картички, трансакциски сметки или комуналии)

  • Не го исполнувате предусловот и имате помалку од 20 или повеќе од 70 години.

 • Можам ли да користам повеќе кредити во исто време?

  Нe. Имајќи предвид дека ги поттикнуваме нашите корисници да бидат одговорни, ние нудиме користење на само еден кредит во одреден временски период. Секако, по целосна отплата на првиот, веднаш можете да аплицирате за нов кредит.

 • Дали е потребен залог или гаранција за добивање на кредит?

  Нe. Тиго Фајнанс не бара ниту залог, ниту гаранција, ниту жиранти.

 • Како знам дека е сигурно?

  Работењето на Финансиско друштво ТИГО Фајнанс ДООЕЛ Скопје е регулирано согласно „Законот за финансиските друштва“ и е одобрено од страна на Министерството за финансии со Решение бр.13-6093/4.

 • Дали моите лични податоци се заштитени и безбедни?

  Целосно!

  Финансиско друштво ТИГО Фајнанс ДООЕЛ Скопје е регистрирано како Контролор на лични податоци од страна на Дирекцијата за заштита на личните податоци во Република Македонија под број 2177. Сите податоци се заштитени и се обработуваат согласно строгите одредби на Законот за заштита на личните податоци, користејќи ја најновата технологија за чување и обработка на податоци.

Отплата на кредити

 • Дали е дозволено продолжување на рокот за отплата на двата вида кредити?

  Да. Доколку сакате да го продолжите рокот за отплата на кредитот, јавете се на телефонскиот број 13 700

   

  Трошоци за продолжување на рокот за отплата на кредитот со еднократна отплата се:

  7 дена – 7%

  14 дена – 10%

  30 дена – 15%

  * Провизијата се пресметува од преостанатиот дел од главницата

   

  Трошоци за продолжување на рокот за отплата на кредитот со повеќекратни отплати се:

  30 дена - од 6% до 15% (во зависност од преостаната главница и број на рати)

  * Провизијата се пресметува од преостанатиот дел од главницата

 • Како да го вратам кредитот?

  Во некоја од нашите филијали може да го отплатите Вашиот кредит или рата од кредит во кеш брзо и едноставно!

   

  Во која било банка на една од сметките:

   

  Комерцијална банка: 300000004136116

  ✔ НЛБ Тутунска банка: 210072297120169;

  ✔ Еуростандард банка: 370001100213604;

  ✔ Стопанска банка Скопје: 200003324420755. 

   

  Во која било пошта на сметка:

   

  ✔ Еуростандард банка: 370001100213604.

   

 • Дали е можна предвремена отплата на кредитот?

  Да. Отплата на кредитот може да се изврши во секое време пред истекoт на рокот за доспевање на кредитот. За подетални информации околу трошоците за предвремената отплата, Ве молиме проверете го Вашиот Договор за кредитен лимит.

 • Кога треба да го вратам кредитот?

  Опциите што Ви ги нудиме за отплата на кредитот се:

  - 7, 14 или 30 дена (за еднократна отплата);

  - 3, 6, 12, 18 или 24 месеци (за повеќекратна отплата).

  Напомена: Доколку веќе сте корисник на одобрен кредит, информациите поврзани со рокот на отплата можете да ги пронајдете во Вашиот договор.

 • Колку ќе должам на крајниoт рок за отплата на кредитот?

  На денот на доспевањето на кредитот, Вие сте должни да го вратите целосниот износ на кредитот којшто е составен од главница, провизија и камата.

   

  За Вашето конкретно барање за износ и рок за отплата, Ве молиме користете го калкулаторот на овој линк.

 • Што се случува доколку не можам да го отплатам кредитот во договорениот рок?

  Доколку не сте во можност да извршите навремена отплата на кредитот, Ве молиме информирајте се на телефонскиот број 13 700 или на info@tigo.mk за опцијата за продолжување на рокот за отплата, достапна на Вашиот кориснички профил. Во спротивно, Вашитe трошоци за кредит согласно договорот за кредитен лимит можат да бидат зголемени. 

   

 • Дали после плаќањето на последната рата ќе ми пристигне известување дека ми е отплатен кредитот?

  Да, преку смс порака или е-маил ние ќе Ве известиме дека со отплата на последната рата немате повеќе долгови кон ТИГО Фајнанс и можете да аплицирате за следен кредит.  

Технички прашања

 • Како да креирам кориснички профил?

  На почетната страна изберете го посакуваниот износ на кредит, како и рокот за отплата на истиот и кликнете на копчето “Аплицирајте”. Кликот ќе Ве однесе на страната за поднесување на апликација за кредит, каде што треба да ги пополните дадените полиња.
  Со поднесување на првата апликација, автоматски се креира и Вашиот профил.

 • Како да се логирам на мојот кориснички профил?

  Ако сте веќе постоечки клиент и имате регистиран кориснички профил на нашата веб страна, кликнете на копчето “Најавете се“ во горниот десен агол на почетната страна. По кликањето, потребно е само да внесете Ваш телефонски број или Ваш матичен број (ЕМБГ) и лозинка.

 • Што доколку ја заборавам лозинката на корисничкиот профил?

  Доколку сте ја заборавиле лозинката за пристап до Вашиот профил, Ве молиме кликнете на копчето “Најавeте се” во горниот десен агол https://www.tigo.mk/identifikacija/postoechki-klient-identifikacijа. Потоа, кликнете најдолу на линкот "Заборавена лозинка?". Потребно е да селектирате  телефонски број или матичен број (ЕМБГ) и да го внесете. По внесувањето, кликнете “обнови лозинка”. Ќе добиете смс порака и е-маил со линк на кој се наоѓа Вашата нова привремена лозинка(четирицифрен број) која треба да ја внесете во делот “Најавeте се”. Откако ќе ја внесете привремената лозинка веднаш системот ќе ви понуди да креирате Ваша нова постоечка лозинка,новата лозинка ќе треба да содржи една голема буква,еден специјален знак и еден број. Откако ќе креирате нова лозинка системот директно ќе ве префрли до полето “Најавете се” за да пристапите на Вашиот постоечки профил.