Контакт

Корисничка поддршка

Работно време
Пон-Пет 08:00-20:00 Сабота 08:00-18:00 Недела 09:00-18:00
Телефон
Е-маил адреса
Онлајн разговор


Информации за плаќање

ТИГО Фајнанс ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје
ЕМБС 7229712
Еуростандард Банка АД 370001100213604
НЛБ Банка АД 210072297120169
Комерцијална банка АД 300000004136116
Стопанска банка АД Скопје 200003324420755
При отплата на кредит, Ве молиме наведете го бројот на Вашиот договор.