Кредит за вработени лица

За сите ситуации кога платата доцни, или пак, платата едноставно не ги покрива месечните трошоци, совршеното решение е Тиго кредитот до 200.000 ден. за вработени

 

Пари веднаш!

Аплицирај во филијала или онлајн

Без жиранти и гаранти, без дополнителна документација

Само со лична карта

Првиот Тиго кредит за вработени лица е бесплатен

Колку ќе земете - толку ќе вратите

 
Корисници Сите физички лица, вработени во јавен или приватен сектор на возраст над 18 години, жители на Република Северна Македонија
Износ на кредитот Од 2.000 до 200.000 денари
Рок на отплата 30 дена
Можност за повеќекратни отплати на 3, 6, 12, 18 и 24 месеци
Услови
  • 18 години, без горна возрасна граница
  • Важечка лична карта или пасош на кредитобарателот
  • Мобилен телефон
  • Емаил адреса
Обезбедување Без обезбедување и без жиранти
Камата и трошоци Првиот Тиго кредит со еднократна отплата до 30 дена е со 0% камата, 0% трошоци и 0% СВТ
Останато Можност за продолжување на рокот на отплата за 30 дена
(За повеќе информации за продолжување на рокот, јавете се на 13 700 или дознајте повеќе тука Продолжување на рок на отплата)

 

Тиго кредитот за вработени лица кои остваруваат приходи од редовен работен однос е одлично решение за сите граѓани кои поради различни причини, во одреден период се соочуваат со одредена финансиска потешкотија или непредвидени случаи кои не можат да чекаат до следното примање на плата и треба веднаш да бидат покриени.

 
 
Назад