Продолжување на рок за отплата

    
        

Доколку сакате да го продолжите рокот за отплата на кредитот, јавете се на телефонскиот број 13 700

 

Рокот на отплата може да се одложи на 7, 14 и 30 дена со еднократна уплата. Трошоците за продолжување сe со следниве трошоци за провизија:

Кредит со еднократна отплата:

  • 7 дена – 8%
  • 14 дена – 12%
  • 30 дена – 18%

Кредит на рати:

  • 30 дена – од 6% до 18%

* Провизијата се пресметува од преостанатиот дел од главницата.

Главница x (% за продолжување) = Износ што треба да се уплати за продолжување на рокот

Назад