Како да платам?

1. ВАЖНО: Продолжете го рокот на отплата на Вашиот кредит!

Доколку не можете да платите до рокот за отплата на кредитот/ратата, можете да направите продолжување.

Кредит во износ од 6000 МКД, со рок од 30 дена. За продолжување на рокот за дополнителни 14 дена треба да уплати 600 МКД (10% од кредитот)

Провизии за продолжување на рокот за отплата на кредитот се:

Кредит со еднократна отплата Кредит на рати
7 дена – 7%
14 дена – 10%
30 дена – 15%
30 дена – од 6% до 15%

* Провизијата се пресметува од преостанатиот дел од главницата

Главница x (% за продолжување) = Износ што треба да се уплати за продолжување на рокот

За повеќе информации за продолжување на рокот, јавете се на 13 700 или дознајте повеќе тука Продолжување на рок на отплата

2. Во било која банка:

Примач: ФД ТИГО Фајнанс ДООЕЛ Скопје

    • Комерцијална банка АД Скопје
     300000004136116
    • НЛБ Банка АД Скопје
     210072297120169
    • Еуростандард Банка (шалтер во секоја Пошта)
     370001100213604
    • Стопанска Банка АД Скопје
     200003324420755

Цел на дознака: Внесете го бројот на Вашиот договор

Nalog 1
Caption

 

3. Во било која од нашите филијали во кеш.

Дојдете во нашите филијали и исплатете го Вашиот кредит или рата од кредит во кеш брзо и едноставно!

4. Во било која експозитура на АД Македонска пошта:

Примач: ФД ТИГО Фајнанс ДООЕЛ Скопје

   • Еуростандард Банка
    370001100213604

Цел на дознака: Внесете го бројот на Вашиот договор

 

Nalog 2
Caption

 

Со цел полесна идентификација на уплатата, Ве молиме во полето „Цел на дознака“ внесете го задолжително бројот на Вашиот договор.

Ние ќе Ве потсетиме неколку дена пред истекот на рокот за отплата на кредит. За подетални информации, Ве молиме контактирајте нè на 13 700.

ВАЖНО: Продолжете го рокот на отплата на Вашиот кредит!

Доколку не сте во можност да платите до рокот за отплата на кредитот/ратата, можете да направите продолжување, и тоа во секое време, без дополнително одобрување од наша страна, за период кој самите го одредувате.
Продолжувањето се врши едноставно, со уплата на износот на една од нашите банкарски сметки или во КЕШ во нашите филијали.

Цел на дознака: Уплата на провизија за продолжување (Внесете го бројот на Вашиот договор)

Можете да го продолжите Вашиот кредит повеќе пати последователно!

Назад