Кредит за студенти

Ви треба финансиска поддршка за Вашите образовни цели? Со Тиго студентскиот кредит добивате најповолни услови и удобна отплата како што Вас или на Вашите родители најмногу Ви одговара

 

Инстант одговор на апликација

Одговор за 30 секунди и исплата во кеш веднаш

Без жиранти и без дополнителна документација

Само со Вашата лична карта

Можност за отплата на повеќекратни отплати

Поделете ја отплатата на 3, 6, 12, 18 и 24 мали месечни отплати

 
Корисници Студенти на возраст од 18 години, или нивни законски застапници, без ограничување на горна старосна граница, жители на Република Северна Македонија
Износ на кредитот Од 2.000 до 200.000 денари
Рок на отплата 30 дена
Можност за повеќекратни отплати на 3, 6, 12, 18 и 24 месеци
Услови
  • За студенти - 18 години на денот на апликација, за законски застапници без ограничувања на горна старосна граница
  • Важечка лична карта или пасош
  • Мобилен телефон
  • Емаил адреса
Обезбедување Без обезбедување и без жиранти
Камата и трошоци Првиот Тиго кредит со еднократна отплата до 30 дена е со 0% камата, 0% трошоци и 0% СВТ
Останато Можност за продолжување на рокот на отплата за 30 дена
(За повеќе информации за продолжување на рокот, јавете се на 13 700 или дознајте повеќе тука Продолжување на рок на отплата)

 

Одлуката за стекнување на високо образование е навистина голема и важна. Запишувањето на факултет, магистерски или пак докторски студии, во денешно време е амбиција на многу млади, но, понекогаш, трошоците за студирање може да претставуваат пречка во реализацијата на зацртаните планови и главоболка на родителите.

Затоа, тука е Тиго да ја обезбеди соодветната поддршка за младите умови во Северна Македонија, на кои, обезбедувањето на финансиите потребни за студирање претставуваат потешкотија. Со Тиго студентските кредити, парите ги добивате веднаш во нашите филијали, а отплатата ја одбирате како што Вам Ви одговара: еднократна отплата на 30 дена, или пак на повеќекратни мали месечни отплати до 24 месеци.

 

  •  
 
 
Назад