Кредит за рефинансирање

Сакате еден финансиски партнер кој ќе се грижи за сите Ваши финансиски потреби? Олеснете го вашиот избор и изберете ги најповолните услови за рефинансирање на кредит

 

Едно место, една рата

Само со Вашата лична карта

Исплата во Кеш веднаш

Кредити до 200.000 денари 

Можност за отплата до 24 месеци 

Поделете ја отплатата на 3, 6, 12, 18 или 24 мали месечни отплати!

 
Корисници Граѓани на возраст над 18 години, без горна возрасна граница, жители на Република Северна Македонија
Износ на кредитот до 200.000 денари
Рок на отплата 30 дена
Можност за повеќекратни отплати на 3, 6, 12, 18 и 24 месеци. 
Услови
  • 18 години, без горна возрасна граница 
  • Важечка лична карта или пасош
  • Мобилен телефон
  • Емаил адреса
Исплата
  • Во кеш во филијала
  • На трансакциска сметка
Обезбедување Без обезбедување и без жиранти
 

За што служи кредитот за рефинансирање?

Тиго кредитот за рефинансирање е совршен избор кој ви овозможува да плаќате кредит на едно место и да градите кредитна историја со Тиго. Наместо да плаќање обврски по кредити на повеќе различни места, со високи каматни стапки и провизии, и дефинитивно, поголеми финансиски стресови, брзиот Тиго кредит за рефинансирање е вистинското решение!

Парите ги добивате веднаш во нашите филијали, а отплатата ја одбирате како што Вам Ви одговара: еднократна отплата на 30 дена, или пак на повеќекратни мали месечни отплати до 24 месеци.

Назад