Продолжување на рок за отплата. Кредит со еднократна отплата

Продолжување на рок на отплата

 

    
        
  1. Ќе доцните со плаќањето на кредитот?
  2. Ви нудиме одложување на плаќањето за 7-30 дена
  3. Најавете се на Вашиот клиентски профил за да ги проверите трошоците
  4. Платете за продолжувањето сега, а кредитот платете го подоцна!

 

За повеќе информации за продолжување на рокот, јавете се на 13 700 или дознајте повеќе тука Продолжување на рок на отплата

Назад