Si të mar kredi?

Aplikoni tani

Kushtet

Prej 23 deri 70 vjeç
 
E-mail adresë
Numër të celularit
Llogari transakcione

Pse Tigo?

  • Merrni KESH në dorë! 
    Shlyerja e vonuar e kredisë!
    Pagesë dhe marrje e kredive të shpejta në filialet tona

Si të aplikoj ? Online!

 
Hapëni profil të përdoruesit
 
Shënoni të dhënat tuaja
 
Konfirmoni shumën e miratuar
 
Nënshkruani marrëveshjën

Video me instrukcione për aplikim

Nuk mundë të aplikoni online? Kemi opcione tjera!

Ejani në degët tona, ne do t’ju ndihmojmë

 

Plotësojeni aplikacionin në Postën më të afërt

Ku mund ta kthejë kredinë?

Në njërën prej degëve tona.

Në cilën do qoftë bankë në njërën prej llogarive:

 

Banka Komerciale: 300000004136116

✔ NLB Banka: 210072297120169;

✔ Eurostandard Banka 370001100213604;

✔ Stopanska Banka Shkup: 200003324420755. 

✔ Ohridska Banka : 530010102178860

✔ UNI Banka : 240040110668976

Në cilën do qoftë degë të postës së Maqedonisë në llogarinë:

  • ✔ Eurostandard Banka:   370001100213604.
  •  Sparkasse Banka : 250101000684892