Si funksionon

Aplikoni tani

Kushtet

Prej 20 deri 70 vjeç
 
Banor i RM me letërnjoftim ose pasaportë të vlefshme
 
E-mail adresë
Numër të celularit
Llogari transakcione

Pse ta zgjedh Tigo Finance ?

 • Kredia e parë është falas!
 • Përgjigje për vetëm  30 sekonda!

 • Kosto të përgjithshme të ulët!
 • Përqindje e lartë e kredive të miratuara!
 • Qender e përkushtuar për  përkujdesin e klientëve!
 • Shtyerje e kthimit të kredisë!
 • Mundësi për miratim të shumës më të lartë për secilin kredi të ardhshëm!

Si të aplikoj ? Online!

 
Hapëni profil të përdoruesit
 
Shënoni të dhënat tuaja
 
Konfirmoni shumën e miratuar
 
Nënshkruani marrëveshjën

Nuk mundë të aplikoni online? Kemi opcione tjera!

Ejani në degët tona, ne do t’ju ndihmojmë

 

Plotësojeni aplikacionin në Postën më të afërt

Përdorni terminalet e Paynet

Limiti i kredisë tuaj mund të ritet!

 

Shlyeni në kohë kredinë tuaj,

dhe ne do t'ju miratojmë një shumë më të lartë

në aplikacionin e ardhshëm!

Ku mund ta kthejë kredinë?

Në njërën prej degëve tona.

 

Në cilën do qoftë bankë në njërën prej llogarive:

 • Banka Komerciale:          300000004136116;
 • NLB Banka:                     210072297120169;
 • Eurostandard Banka:       370001100213604;
 • Stopanska Banka Shkup: 200003324420755.

 

Në cilën do qoftë degë të postës së Maqedonisë në llogarinë:

 • Eurostandard Banka:   370001100213604.

Videot tutorial