Si të mar kredi?

Aplikoni tani

Kushtet

Prej 20 deri 70 vjeç
 
E-mail adresë
Numër të celularit
Llogari transakcione

Pse Tigo?

  • Kredia e parë është falas!
  • Ju merni të HOLLA në dorë!
  • Ripagaimi i vonuar i huasë (prolongim i kredis)!
  • Pagesa dhë tërheqja e kredisë në degët tona!

Mund ta vonoj pagesën e huasë?

 
Јeni vonuar me pagesen e kredis?
  
Neve ju ofrojm mundesi per zgjatjen e afatit te kredis tuaj pre7 deri ne 30 dite
 
Kyquni ne profilin personal per te kontrolluar shpenzimet
 
Beni pagesen per Shtyerje te dates se pagesës, ndersa kestin paguane me vone!

Nese doni te vazhdoni afatin e pageses se kredis, ju duhet te paguani per shlyerje te afatit. Ju mund te zgjatni afatin e kredise tuaj per 7.14 dhe 30 dite, duke bere nje pages shtese.

Shpenzimet për vazhdimin e afatit të shlyerjës së kredisë me pagesë të njëfishtë janë:

7 ditë – 8%

14 ditë – 12%

30 ditë – 18%

* Komisioni llogaritet në pjesën e mbetur të principalit.

 

Shpenzimet për vazhdimin e afatit të shlyerjës së kredisë me pagesë të shumëfishtë (me këste) janë:

30 ditë – nga 6% deri ne 18%

*Komisioni llogaritet në pjesën e mbetur të principalit.

 

  • Nëse doni të vazhdoni afatin e pageses të kredisë, ju duhet të paguani për shlyerje të afatit.
  • Ju nuk keni ndonjë kosto shtesë të huasë brenda periudhës për të cilën keni paguar një shlyerje.
  • Për zgjatjen e afatit të kredisë,ju mund të na kontaktoni në 13700 ose të beni pages në njëren nga degët tona.

Si të aplikoj ? Online!

 
Hapëni profil të përdoruesit
 
Shënoni të dhënat tuaja
 
Konfirmoni shumën e miratuar
 
Nënshkruani marrëveshjën

Video me instrukcione për aplikim

Nuk mundë të aplikoni online? Kemi opcione tjera!

Ejani në degët tona, ne do t’ju ndihmojmë

 

Plotësojeni aplikacionin në Postën më të afërt

Vlera juaj e miratuar mund të rritet!

 

Shlyeni në kohë kredinë tuaj,

dhe ne do t'ju miratojmë një shumë më të lartë

në aplikacionin e ardhshëm!

Ku mund ta kthejë kredinë?

Në njërën prej degëve tona.

Në cilën do qoftë bankë në njërën prej llogarive:

 

Banka Komerciale: 300000004136116

✔ NLB Banka: 210072297120169;

✔ Eurostandard Banka 370001100213604;

✔ Stopanska Banka Shkup: 200003324420755. 

✔ Ohridska Banka : 530010102178860

✔ UNI Banka : 240040110668976

Në cilën do qoftë degë të postës së Maqedonisë në llogarinë:

  • ✔ Eurostandard Banka:   370001100213604.
  •  Sparkasse Banka : 250101000684892