Kredia konsumatore

Me kreditë konsumatore të Tigos deri në 200.000 denarë, dëshirat e Juaja nuk duhet të presin më! Zgjidhni një kredi konsumatore me pagesën më të shpejtë, një shlyerje të rehatshme dhe realizoni gjithçka që keni imagjinuar!

 

Përgjigje instant e aplikimit

Përgjigje për 30 sekonda dhe pagesa në të holla të gatshme menjëherë

Pa garantues dhe pa dokumentacion shtesë

Vetëm me kartën tuaj të identitetit (letërnjoftimin)

Mundësia për shlyerje në pagesa të shumëfishta

Ndajeni shlyerjen e borxhit në 3, 6, 12, 18 dhe 24 shlyerje të vogla mujore

 
Përdoruesit Të gjithë personat fizikë, të punësuar në sektorin publik ose privat, të moshës 18 vjeç e lart, banorë të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Shuma e kredisë Nga 2,000 deri në 200,000 denarë
Afati i shlyerjes 30 ditë
Mundësia për shlyerje të shumëfishta në 3, 6, 12, 18 dhe 24 muaj
Kushtet
  • 18 vjeç, pa kufij të sipërm të moshës
  • Letërnjoftim apo pasaportë e vlefshme
  • Telefon celular
  • Adresa e emailit
Sigurimi Pa sigurim dhe pa garantues
Interesi dhe shpenzimet Kredia e parë Tigo me një shlyerje të njëhershme deri në 30 ditë është me 0% interes, 0% shpenzime dhe 0% SHSHP
Të tjera Mundësia e zgjatjes së periudhës së shlyerjes për 30 ditë
(Për më shumë informata në lidhje me zgjatjen e afatit, thirrni në 13 700 ose mësoni më shumë këtu Zgjatja e periudhës së shlyerjes)

 

Për çka shërben kredia konsumatore?

Kredia konsumatore e Tigos për persona fizikë është menduar për blerjen e produkteve dhe shërbimeve për çfarëdo qëllimi. Nuk ka rëndësi nëse është fjala për të blerë një pajisje të re, për të riparuar makinën, për të zbukuruar shtëpinë apo për të mbuluar shpenzimet e paparashikuara, kredia e shpejtë e Tigos është zgjidhja e vërtetë për të gjitha nevojat. Paratë i merrni menjëherë në filialet tona, dhe shlyerjen e zgjidhni ashtu siç Ju përshtatet Juve: shlyerje e njëhershme për 30 ditë, ose shlyerje të shumëfishta të vogla mujore deri në 24 muaj. Nëse aplikoni për kredinë Tuaj të parë të Tigos me një shlyerje të njëhershme prej 30 ditësh, ju merrni kushtet më të favorshme në treg, sepse ajo është FALAS! Ju do të ktheni saktësisht sa keni marrë, pa shpenzime të fshehura.

 
 
Kthehu