Kredi për rifinancim

Doni një partner financiar i cili do të kujdeset për të gjitha nevojat tuaja financiare? Lehtësoni zgjedhjen tuaj dhe zgjidhni kushtet më të favorshme

 

Një vend, një këst

Vetëm me letërnjoftimin tuaj

Pagesa në Para të gatshme menjëherë

Kredi deri në 200,000 denarë

Mundësia e shlyerjes deri në 24 muaj

Ndajeni shlyerjen e borxhit në 3, 6, 12, 18 ose 24 pagesa të vogla mujore!

 
Përdoruesit Të gjithë personat fizikë, të punësuar në sektorin publik ose privat, të moshës 18 vjeç e lart, banorë të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Shuma e kredisë deri në 200,000 denarë
Afati i shlyerjes së borxhit 30 ditë
Mundësia për shlyerje të shumëfishta në 3, 6, 12, 18 dhe 24 muaj
Kushtet
  • 18 vjeç, pa kufij të sipërm të moshës 
  • Letërnjoftim ose pasaportë të vlefshme
  • Telefon celular
  • Adresa e emailit
Pagesa
  • Me para në dorë në një filial
  • Në llogarinë e transaksionit
Sigurimi Pa sigurim dhe pa garantues
 

Për çka shërben kredia për rifinancim?

Kredia Tigo për rifinancim është një zgjedhje e përsosur që ju lejon të paguani kredinë në një vend dhe të ndërtoni një histori kreditore me Tigon. Në vend të detyrimeve të pagesës për kredi në shumë vende të ndryshme, me norma të larta interesi dhe provizione, dhe padyshim, një stres më të madh financiar, kredia e shpejtë Tigo për rifinancim është zgjidhja e vërtetë!

Paratë i merrni menjëherë në filialet tona, dhe shlyerjen e borxhit e zgjidhni siç Ju përshtatet Juve: shlyerje e njëhershme në 30 ditë, ose shlyerje të shumëfishta të vogla mujore deri në 24 muaj.

Kthehu