Kredia në këste

Ju duhen të holla përnjëherë, dhe dëshironi t’i ktheni në shumë këste? Mos u brengosni! Me opsionin premium të Tigo tani ju mund të shlyeni kredinë tuaj në 3, 6,12, 18 dhe 24 shlyerje mujore të borxhit!

 

Merrni kredi menjëherë, kthejeni atë në shlyerje të shumëfishta të borxhit

Ndajeni shlyerjen e borxhit në 3, 6, 12, 18 ose 24 pagesa të vogla!

Shlyerje me kushte të shkëlqyera

Të bëra për t’iu përshtatur buxhetit Tuaj

Zgjedhja e duhur për shuma më të mëdha

Shpërndajeni shlyerjen e kredisë ashtu siç Ju përshtatet Juve

 

Kushtet për kredi me këste nga Tigo

Kreditë e shpejta janë një opsion i shkëlqyer për këdo që dëshiron për të marrë një shumë të caktuar të parave, si dhe përgjigje të shpejtë për limitin e tij kreditor. Nëse kësaj ia shtojmë edhe mundësitë për pagim në këste, ju merrni një shërbim me përfitime të shumëfishta, të bëra për t’iu përshtatur të gjitha nevojave Tuaja financiare. Kjo kredi mund të jetë një zgjidhje, kur ju keni nevojë për një kesh menjëherë, dhe shlyerjen e kësteve e bëni siç Ju përshtatet Juve më së shumti.

  1. Kredi nga 2,000 deri në 200,000 denarë, pa garantues dhe pa sigurim shtesë, vetëm me letërnjoftim.
  2. Përgjigja ndaj aplikacionit për 30 sekonda. Aplikimi falas Ju mundëson për një kohë shumë të shpejtë të dini se sa saktësisht mund të merrni dhe keni mundësinë për të planifikuar shpenzimet Tuaja shumë më mirë.
  3. Pagesa në kesh ose në llogari transaksioni për disa minuta.. Pagesa e shumës së miratuar të huas për të cilën ju po aplikoni kryhet në dy mënyra:
    1. Në kesh në filial, me ç’rast paratë i merrni për më së shumti 10 minuta;
    2. Në llogarinë tuaj të transaksionit
  4. Mundësia për shlyerjen e pagesave të shumëfishta mujore.. Në Tigo, ne mund t'ju sigurojmë një kredi deri në 80,000 denarë. të cilën mund ta shlyeni në 3, 6,12, 18 ose 24 këste të vogla mujore. Kështu, ju do të keni paratë që ju duhen menjëherë, dhe shumën do ta ktheni në një periudhë kohore siç Ju përshtatet më së shumti. Në vend që të ktheni një sasi të madhe për një afat të shkurtër kohor, Ju mund ta ktheni atë në pagesa të vogla mujore. Ashtu si edhe për çdo lloj të kredisë, kredia në këste nuk ndikon në rejtingun Tuaj kreditor, gjithnjë derisa këstet e Juaja i paguani në kohë.

Kushtet e favorshme për pagesën në këste ju mundësojnë të merrni shumën e dëshiruar, dhe ta paguani atë në një afat më të gjatë kohor. Ne jemi të përkushtuar për t’ju mundësuar që mënyrat në të cilat i ktheni ato para të mos ndikojnë shumë në buxhetin Tuaj mujor.

 
Kthehu