Biskota-Cookies

Politika e biskotave (cookies)

 

Kjo Politikë e privatësisë së të dhënave personale kur vizitoni faqen e internetit të TIGO FAJNANS SHPK Shkup (në tekstin e mëtejshëm “Ne”) rregullon mënyrën në të cilën Ne i mbledhim të dhënat e vizitorëve të faqes sonë të internetit www.tigo.mk (cookies - biskota). Nëse keni rënë dakord, përveç mbledhjes së të dhënave kryesore që sigurojnë funksionimin e kësaj faqe të internetit, do të mblidhen edhe të dhëna nga biskota tjera web beacons, pixels ose të një teknologjie të ngjashme për ruajtjen e të dhënave që mund të jetë vendosur në shfletuesin apo pajisjen Tuaj nga e cila i qaseni faqes sonë të internetit. Kjo Politikë e biskotave përshkruan se cilat biskota i përdor kjo faqe e internetit për çfarë qëllimesh.

Mund t’i ndryshoni cilësimet tuaja të biskotave dhe të hiqni dorë nga çdo kategori e biskotave (përveç atyre që janë të nevojshme për funksionimin e faqes së internetit) përmes klikimit të butonit “Cookie Settings/Cilësimi i biskotave” si më poshtë:

 [CILËSIMI I BISKOTAVE]

 

1.      Çfarë biskotash përdorim dhe për çfarë qëllimesh?

Biskotat janë datoteka të vogla tekstuale, të cilat ruhen në pajisjen Tuaj kur vizitoni faqen tonë të internetit. Shfletuesi përdor biskota për të përcjellë informacionet e faqes së internetit gjatë çdo vizite të ardhshme, për të njohur faqja e internetit përdoruesin dhe për të mbajtur mend zgjedhjen e përdoruesit (për shembull, zgjedhjen e gjuhës, informacionin e hyrjes dhe cilësime të tjera). Kjo mund t’Jua lehtësojë vizitën e ardhshme dhe ta bëjë faqen më të dobishme për Ju.

 

Ne përdorim biskota të llojeve të ndryshme. Kur do t’i qaseni faqes së internetit, Ne do të vendosim biskotat e domosdoshme në shfletuesin apo pajisjen Tuaj. Biskota të llojeve të tjera do të ruhen vetëm në qoftë se keni dhënë pëlqim për përdorimin e biskotave të tilla. Në vazhdim vijojnë më shumë detaje për biskotat, të cilat mund të ruhen në pajisjen apo shfletuesin Tuaj kur i qaseni faqes sonë të internetit.

 

  • Biskotat e domosdoshme

Biskotat e domosdoshme ndihmojnë për të lehtësuar përdorimin e faqes së internetit duke siguruar funksione kryesore siç janë navigacioni i faqes, zgjedhja e gjuhës, autorizimi dhe plotësimi i formularëve. Faqja e internetit nuk mund të funksionojë pa këto biskota dhe ato nuk mund të pamundësohen. Këto biskota nuk e zbulojnë identitetin e përdoruesit dhe nuk mbledhin informacion për përdoruesin. Ato ruhen në pajisjen e përdoruesit derisa të mbyllet shfletuesi.

 

  • Biskotat e analitikes

Këto biskota na mundësojnë të numërojmë vizitat dhe burimet e trafikut në mënyrë që të matim dhe përmirësojmë performancat e faqes sonë. Ato na ndihmojnë të dimë se cilat faqe janë më shumë dhe më pak të popullarizuara dhe të shohim si lëvizin vizituesit në faqen tonë. Të gjitha informacionet që i marrin nga këto biskota janë në formë të përgjithshme. Ne përdorim biskota nga palët e treta.

 

  • Biskota të marketingut dhe targetimit

Këto biskota mund të jenë të vendosura përmes faqes sonë të internetit, nga partnerë të jashtëm. Partnerët mund të përdorin biskotat për t’Ju treguar reklama relevante  dhe faqe të tjera. Ato direkt nuk i ruajnë të dhënat Tuaja personale, por janë të orientuara drejt identifikimit të shfletuesit dhe pajisjes Suaj të internetit. Nëse nuk lejoni që këto biskota të ruhen, do të përjetoni një reklamim më pak të orientuar/targetuar.

 

2.        Biskotat e palëve të treta

Faqja jonë e internetit përdor shërbime të palëve të treta, siç është analitika, për të na treguar se çfarë është e popullarizuar në faqen tonë të internetit dhe çfarë jo, në mënyrë që faqja jonë e internetit të jetë më e dobishme. Të gjitha informacionet e marra nga biskotat nga palët e treta përpunohen nga ofruesi i shërbimeve përkatëse, prandaj Ju lutemi lexojeni edhe Politikën e privatësisë së këtyre ofruesve të shërbimeve. Mund të hiqni dorë nga përpunimi i biskotave të palëve të treta në çdo kohë.

Për shembull, mund të përdorim biskota të Google Analytics për të matur ndërveprimet e përdoruesve tanë në përmbajtjen e faqes sonë të internetit. Këto biskota mbledhin informacione për lëvizjen Tuaj në faqen e internetit, siç janë vizitat unike, vizitat e serishme, kohëzgjatja e sesionit, aktiviteti i faqes së internetit.

Ne gjithashtu mund të përdorim pikselë në Facebook për përpunimin e informacioneve të aktiviteteve të përdoruesit në faqen tonë të internetit, siç është faqja e vizituar e internetit, identiteti i përdoruesit në Facebook, të dhënat e shfletuesit etj. Informacionet e përpunuara nga pikselët në Facebook përdoren për të vendosur reklama në pajtim me interesat Tuaja përmes Facebook, si dhe për matjen e komunikimeve ndërmjet pajisjeve dhe ndërveprimeve të përdoruesve në faqen tonë të internetit.

 

3.      Si të cilësoni biskotat e Juaja

Kur Ju vizitoni faqen tonë të internetit, ju paraqitet një informacion se faqja e internetit përdor biskota dhe kërkon nga Ju pëlqim për të mundësuar biskota për analtikë dhe marketing. Nëse dëshironi të tërhiqni pëlqimin Tuaj ose të ndryshoni cilësimet e biskotave, këtë mund ta bëni duke klikuar në butonin e cilësimeve të biskotave më lart.

Mund të tërhiqni pëlqimin Tuaj të biskotave për analitikë dhe/ose marketing, si dhe të fshini të gjitha biskotat e ruajtura në shfletuesin Tuaj, duke fshirë historinë e biskotave të shfletuesit. Mund të cilësoni gjithashtu shfletuesin që të bllokojë ruajtjen e biskotave. Duke klikuar në butonin “Help/Ndihmë” në shfletuesin Tuaj, mund të gjeni instruksione si të parandaloni shfletuesin që t’i ruajë biskotat e Juaja, si dhe cilat biskota tanimë janë ruajtur dhe si të fshini ato nëse dëshironi. Duhet të bëhen ndryshime në cilësimet e çdo shfletuesi që e përdorni.

Gjithashtu, në mënyrë individuale mund të hiqni dorë nga ajo që aktiviteti Juaj në ueb-faqen Tuaj të jetë në dispozicion të Google Analytics, duke instaluar shtojcën e mbylljes së Google Analytics në shfletues, që pengon ndarjen e informacioneve për vizitën Tuaj në faqe interneti me Google Analytics. Linku i shtojcës së këtillë për mbylljen e Google Analytics dhe për më shumë informacione në: https://support.google.com/analytics/answer/18188.

 

 

4.      Ndryshimet e Politikës së privatësisë

Ruajmë të drejtën për të ndryshuar dhe plotësuar këtë Politikë të biskotave kohë pas kohe. Ndryshimet hyjnë në fuqi menjëherë sapo të shpallen në faqen e internetit.

 

5.       Informacionet e kontaktit

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me përpunimin e të dhënave Tuaja personale ose me këtë Politikë të privatësisë dhe dëshironi të realizoni të drejtat e Juaja si subjekt i të dhënave personale, Ju lutemi na kontaktoni duke dërguar një mesazh elektronik në [email protected]

 

Kjo Politikë e biskotave hyn në fuqi më [04.10.2021.]

Kthehu