Çmimore

Tarifa e kompanisë financiare FD FINMAK SH.P.K Shkup:

⮮ Shkarko 

Këto Tarifa miratohen me Vendimin e FD FINMAK SH.P.K Shkup nr. 03-4742/1 nga 16.11.2023 dhe ato hyjnë në fuqi dhe zbatohen nga 16.11.2023. Tigo.mk ka të drejtë të bëjë ndryshime / ndryshime në tarifa dhe tarifat e ndryshuara hyjnë në fuqi dhe zbatohen nga dita e publikimit të tyre në faqen e internetit: www.tigo.mk. Përdoruesit e shërbimeve të Tigo.mk dhe të gjithë personat e interesuar janë të informuar në mënyrë të pavarur mbi Tarifat dhe të gjitha ndryshimet / shtesat e tyre duke vizituar në faqen e internetit: www.tigo.mk.

Kthehu