Shlyerja e kredisë

bank

Në cilën do qoftë bankë:

Pranues:  FINMAK DOO Skopje

  • Banka Komercijale SHA Shkup
   300000004136116
  • NLB Banka SHA A Shkup
   210072297120169
  • Stopanska Banka SHA Shkup
   200003324420755
  • Ohridska Banka SHA 
   250010102178892 (aktive deri në 20.08.2021)
  • UNI Banka SHA Shkup
   240040110668976
  • Sparkasse Banka SHA Shkup 
   250101000684892
  • Halk Banka SHA Shkup 
   270072297120176

Qëllimi i pagesës: Shënoni numrin e marrëveshjës suaj

nalog 3_2020

 

cash

Në cilën do qoftë degë tonë para në dorë.

Ejani në degën tonë dhe paguane kredinë shpejtë dhe lehtë me para në dorë

 

VShënim: Në zbatim të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe finansimin e terrorizmit, nga data 30 dhjetor 2019, ju informojmë se shuma e pagesave të parave të gatshme është rritur nga 500 deri në 3,000 EUR në ekuivalent denarë. Për më shumë >>>

 

Me qëllim të identifikimit më të lëhtë të pagesës suaj, ju lutemi në fushën qëllimi i pagesës ta shënoni numrin e kontratës suaj.

Ne do ju përkujtojmë disa ditë para skadimit të afatit për shlyerjen e kredisë.

Për informata më të hollsishme, ju lutemi të na kontaktoni në numrin  13 700.

Kthehu