Kredia për studentë

Keni nevojë për mbështetje financiare për qëllimet Tuaja arsimore? Me kredinë Tigo për studentë merrni kushtet më të favorshme dhe një shlyerje të rehatshme siç ju përshtatet Juve ose prindërve Tuaj

 

Përgjigje instant e aplikimit

Përgjigje për 30 sekonda dhe pagesa në të holla të gatshme menjëherë

Pa garantues dhe pa dokumentacion shtesë

Vetëm me letërnjoftimin tuaj

Mundësia për shlyerje në pagesa të shumëfishta

Ndajeni shlyerjen në 3, 6, 12, 18 dhe 24 pagesa të vogla mujore

 
Përdoruesit Studentë të moshës 18 vjeç, ose përfaqësues të tyre ligjorë, , pa kufizim të kufirit të sipërm të moshës, banorë të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Shuma e kredisë Nga 2,000 deri në 200,000 denarë
Afati i shlyerjes së borxhit 30 ditë
Mundësia për shlyerje të shumëfishta në 3, 6, 12, 18 dhe 24 muaj
Kushtet
  • Për studentët - 18 vjeç në ditën e aplikimit, për përfaqësuesit ligjorë pa kufizime të moshës më të lartë
  • Letërnjoftim apo pasaportë të vlefshme
  • Telefon celular
  • Adresë emaili
Sigurimi Pa sigurim dhe pa garantues
Interesi dhe shpenzimet Kredia e parë Tigo me një shlyerje të njëhershme deri në 30 ditë është me 0% interes , 0% shpenzime dhe 0% SHSHP
Të tjera Mundësia e zgjatjes së periudhës së shlyerjes për 30 ditë
(Për më shumë informata në lidhje me zgjatjen e afatit, thirrni në 13,700 ose mësoni më shumë këtu Zgjatja e periudhës së shlyerjes Vazhdim te shlyerjes se kestit mujor)

 

Vendimi për të marrë një arsim të lartë është me të vërtetë i madh dhe i rëndësishëm. Regjistrimi në fakultet, magjistraturë apo studime të doktoratës në kohën e sotme është ambicia e shumë të rinjve, por, nganjëherë, shpenzimet e studimit mund të jenë një pengesë në realizimin e planeve të përcaktuara dhe dhimbje koke për prindërit.

Pra, këtu është Tigo për të siguruar mbështetjen e duhur për mendjet e reja në Maqedoninë e Veriut, për të cilët, sigurimi i financave të nevojshme për studim paraqesin vështirësi. Paratë i merrni menjëherë në filialet tona, dhe shlyerjen e zgjidhni siç Ju përshtatet Juve: shlyerje e njëhershme në 30 ditë, ose shlyerje të shumëfishta të vogla mujore deri në 24 muaj.

 

  •  
 
 
Kthehu