Kredi për personat e punësuar

Për të gjitha situatat kur paga vonohet, ose kur paga thjesht nuk i mbulon shpenzimet mujore, zgjidhja e përsosur është kredia e Tigos deri në 200,000 denarë për personat e punësuar

 
Paratë menjëherë!

Aplikoni në një filial ose në internet

Pa garantues dhe garanci, pa dokumentacion shtesë 

Vetëm me letërnjoftim

Kredia e parë e Tigos është falas

Sa merrni - aq do të ktheni

 
Përdoruesit Të gjithë personat fizikë, të punësuar në sektorin publik ose privat, të moshës 18 vjeç e lart , banorë të Republikës së  Maqedonisë së Veriut
Shuma e kredisë Nga 2,000 deri në 200,000 denarë
Afati i shlyerjes së borxhit 30 ditë
Mundësia për shlyerje të shumëfishta në 3, 6, 12, 18 dhe 24 muaj
Kushtet
  • 18 vjeç, pa kufij të sipërm të moshës
  • Letërnjoftim apo pasaportë e vlefshme e kërkuesit të kredisë
  • Telefon celular
  • Adresa e emailit
Sigurimi Pa sigurim dhe pa garantues
Interesi dhe shpenzimet Kredia e parë e Tigos me shlyerje të njëhershme deri në 30 ditë është me 0% interes , 0% shpenzime dhe 0% SHSHP
Të tjera Mundësia e zgjatjes së periudhës së shlyerjes për 30 ditë
(Për më shumë informata në lidhje me zgjatjen e afatit, thirrni në 13 700 ose mësoni më shumë këtu) Zgjatja e periudhës së shlyerjes Vazhdim te shlyerjes se kestit mujor)

 

Kredia e Tigos për personat e punësuar të cilët realizojnë të ardhura nga marrëdhëniet e rregullta të punësimit është një zgjidhje e shkëlqyer për të gjithë qytetarët të cilët për shkak të arsyeve të ndryshme, në një farë periudhe ballafaqohen me vështirësi të caktuara financiare apo raste të paparashikuara, të cilat nuk mund të presin deri në marrjen e ardhshme të pagës dhe duhet menjëherë të mbulohen

 
 
Kthehu