Gjithmonë kredi në dispozicion
Shuma
МКД
Afati i shlyerjës
30 ditë
Sa para keni nevojë?
Për shlyerje МКД
Detajët e kredisë Data e shlyerjës

Број на одобрени кредити

51 072

Одобрени кредити во сума

468 041 575 МКД
63%

од апликациите се одобрени кредити

Tre arsyeje pse TIGO Fajnans

Përgjigje më të shpejt vetëm 30 sekonda

Ju i merrni paratë në kohën më të shkurtër të mundshme!

Kreditor deri 60.000 denarë

Aplikoni njëherë merni kur të duani

Në dispozicion gjithnjë dhe kudo

Onlajn, TIGO Degët, Posta!