Kredi afatshkurtra

Për mbështetje në financimin e nevojave afatshkurtra, kredia e Tigos është zgjidhja e duhur! Deri në 100.000 denarë me një periudhë të shkurtër të shlyerjes dhe kushte më të favorshme!

 

Afati i shkurtër i shlyerjes

30 ditë për shlyerjen e njëhershme

Pagesa në kesh - menjëherë

Në filialin më të afërt të Tigos

Kushte të favorshme

Të cilat korrespondojnë me çdo buxhet

 
Përdoruesit Të gjithë personat fizikë, të punësuar në sektorin publik ose privat, të moshës 18 vjeç e lart, banorë të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Shuma e kredisë Nga 2,000 deri në 100,000 denarë
Afati i shlyerjes së borxhit Kredi afatshkurtër me shlyerje të njëhershme prej 30 ditësh
Услови
  • 18 vjeç, pa kufij të sipërm të moshës
  • Letërnjoftim apo pasaportë e vlefshme
  • Telefon celular
  • Adresa e emailit
Siguria Pa siguri dhe pa garantues
Interesi dhe shpenzimet Kredia e parë Tigo me shlyerje të njëhershme deri 30 ditë është me 0% interes, 0% shpenzime dhe 0% SHPSH
Të tjera Mundësia e zgjatjes së periudhës së shlyerjes për 30 ditë
(Për më shumë informata në lidhje me zgjatjen e periudhës së shlyerjes lajmërohuni në 13 700 ose mësoni më shumë këtu Zgjatja e afatit të shlyerjes)
 
Kthehu