Vazhdim te shlyerjes se kestit mujor

Nëse dëshironi të zgjasni periudhën e ripagimit të kredisë, duhet të paguani një provision zgjatjeje.

 

Afati i ripagimit për një kredi monetare një herë mund të vonohet për 30 ditë (me një tarifë komisioni prej 18% të principalit të mbetur)

 

Kostot e zgjatjes së periudhës së ripagimit me 30 ditë, kur përdorni opsionin premium për shlyerjen e kredisë në pagesa të shumta mujore, variojnë nga 6% në 18% të principalit të mbetur, në varësi të periudhës së mbetur të ripagimit të kredisë.

 

Komisioni llogaritet në pjesën e mbetur të principalit

 

  • Nëse doni të vazhdoni afatin e pageses të kredisë, ju duhet të paguani për shlyerje të afatit.
  • Ju nuk keni ndonjë kosto shtesë të huasë brenda periudhës për të cilën keni paguar një shlyerje.
  • Për zgjatjen e afatit të kredisë,ju mund të na kontaktoni në 13700 ose të beni pages në njëren nga degët tona.
Kthehu