Si të paguaj?

 

  • A mund ta shtyj kredinë? - Po!

 

    
        
 1. Jeni vonuar me pagesen e rates?
 2. Neve ju ofrojm mundesi per zgjatjen e afatit te kredis tuaj pre7 deri ne 30 dite
 3. Kyquni ne profilin personal, per te kontrolluar shpenzimet
 4. Beni pagesen per Shtyerje te dates se pagesës, ndersa kestin paguane me vone

 

Për më shumë informata rreth vazhdimit të afatit,na kontaktoni në 13 700 ose kuptoni më shumë këtu Vazhdimi i afatit për pagesë

 

Në cilën do qoftë bankë:

Pranues: SHF TIGO Finance SHPKNJP

    • Banka Komercijale SHA Shkup
     300000004136116
    • NLB Banka SHA A Shkup
     210072297120169
    • Eurostandard Banka (në qdo postë)
     370001100213604
    • Stopanska Banka SHA Shkup
     200003324420755

Qëllimi i pagesës: Shënoni numrin e marrëveshjës suaj

Nalog 1
Caption

 

Në cilën do qoftë degë tonën në para të gatshme.

Ejani tek ne, ne do tju ndihmojmë!

Në cilën do qoftë degë të SHA Postat e Maqedonisë:

Pranues: SHF TIGO Finance SHPNJP Shkup

   • Euro standard Banka
    370001100213604

Qëllimi i pagesës: Shënoni numrin e marrëveshjës suaj

 

Nalog 2
Caption

 

Me qëllim të identifikimit më të lëhtë të pagesës suaj, ju lutemi në fushën qëllimi i pagesës ta shënoni numrin e marrëveshjës suaj.

Ne do ju përkujtojmë disa ditë para skadimit të afatit për shlyerjen e kredisë. Për informata ma të detajuara, ju lutemi të na kontaktoni në 13 700.

Kthehu