Shlyerja e kredisë

 • A mund ta shtyj kredinë? - Po

 •  

  Do të vonoheni me pagesën e kredisë?       

  1. Neve ju ofrojmë mundësi për ta shtyer afatin e kredisë suaj.
  2. Kyquni në profilin personal, për të kontrolluar shpenzimet
  3. Bëni pagesën për shtyerje të datës së pagesës, ndërsa kredinë paguani më vonë

   

  Për më shumë informata per kredi online rreth vazhdimit të afatit,na kontaktoni në 13 700 ose kuptoni më shumë këtu Vazhdimi i afatit për pagesë

 

 

 

Në cilën do qoftë bankë:

Pranues: SHF TIGO Finance SHPKNJP

    • Banka Komercijale SHA Shkup
     300000004136116
    • NLB Banka SHA A Shkup
     210072297120169
    • Eurostandard Banka (në qdo postë)
     370001100213604
    • Stopanska Banka SHA Shkup
     200003324420755
   • Ohridska Banka SHA 
    530010102178860 
   • UNI Banka SHA Shkup
    240040110668976
   • Sparkasse Banka SHA Shkup 
    250101000684892

Qëllimi i pagesës: Shënoni numrin e marrëveshjës suaj

 

 

Në cilën do qoftë degë tonë  para në dorë.

Ejani në degën tonë dhe paguane kredinë shpejtë dhe lehtë me para në dorë

 

VShënim: Në zbatim të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe finansimin e terrorizmit, nga data 30 dhjetor 2019, ju informojmë se shuma e pagesave të parave të gatshme është rritur nga 500 deri në 3,000 EUR në ekuivalent denarë. Për më shumë >>>

 

Në cilën do qoftë degë të SHA Postat e Maqedonisë:

 

Pranues: SHF TIGO Finance SHPNJP Shkup

   • Euro standard Banka
    370001100213604

Qëllimi i pagesës: Shënoni numrin e marrëveshjës suaj

 

Nalog 2
Caption

 

Me qëllim të identifikimit më të lëhtë të pagesës suaj, ju lutemi në fushën qëllimi i pagesës ta shënoni numrin e kontratës suaj.

Ne do ju përkujtojmë disa ditë para skadimit të afatit për shlyerjen e kredisë.

Për informata më të hollsishme, ju lutemi të na kontaktoni në numrin  13 700.

Kthehu