Shlyerja e kredis

 

  • A mund ta shtyj kredinë? - Po!

 

    
        
 1. Jeni vonuar me pagesen e rates?
 2. Neve ju ofrojm mundesi per zgjatjen e afatit te kredis tuaj pre7 deri ne 30 dite
 3. Kyquni ne profilin personal, per te kontrolluar shpenzimet
 4. Beni pagesen per Shtyerje te dates se pagesës, ndersa kestin paguane me vone

 

Për më shumë informata rreth vazhdimit të afatit,na kontaktoni në 13 700 ose kuptoni më shumë këtu Vazhdimi i afatit për pagesë

 

Në cilën do qoftë bankë:

Pranues: SHF TIGO Finance SHPKNJP

    • Banka Komercijale SHA Shkup
     300000004136116
    • NLB Banka SHA A Shkup
     210072297120169
    • Eurostandard Banka (në qdo postë)
     370001100213604
    • Stopanska Banka SHA Shkup
     200003324420755
   • Ohridska Banka SHA 
    530010102178860 
   • UNI Banka SHA Shkup
    240040110668976
   • Sparkasse Banka SHA Shkup 
    250101000684892

Qëllimi i pagesës: Shënoni numrin e marrëveshjës suaj

Nalog 1
Caption

 

Në cilën do qoftë degë tonën në para të gatshme.

Ejani tek ne, ne do tju ndihmojmë!

 

Vërejtje: Duke filluar nga 1 qershor i vitit 2019, hyn në fuqi neni 182 i Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, me të cilin pagesat mbi 500 Euro në kundërvlerë në denarë do të paguhen vetëm me transferim bankar. Tigo Finance  informon klientët e tyre se pagesa mbi 500 euro në vlerë të kundërt në denarë do të paguhet vetëm me transferim bankar. Mësoni më shumë këtu >>>

 

Në cilën do qoftë degë të SHA Postat e Maqedonisë:

Pranues: SHF TIGO Finance SHPNJP Shkup

   • Euro standard Banka
    370001100213604

Qëllimi i pagesës: Shënoni numrin e marrëveshjës suaj

 

Nalog 2
Caption

 

Me qëllim të identifikimit më të lëhtë të pagesës suaj, ju lutemi në fushën qëllimi i pagesës ta shënoni numrin e marrëveshjës suaj.

Ne do ju përkujtojmë disa ditë para skadimit të afatit për shlyerjen e kredisë. Për informata ma të detajuara, ju lutemi të na kontaktoni në 13 700.

Kthehu