Si të paguaj?

1. Me rëndësi: Vazhdoni afatin e pagesësës së kredisë tuaj!

Nëse nuk keni mundesi të paguani në afatin e duhur,ju mundeni ta vazhdoni afatin e pagesësë

Kredia me shumë prej 6000 mkd,me afat pagesë prej 30 ditë.Për vazhdimin e afatit për 14 ditl shtesë duhet të paguani 600 mkd (10% prej kredisë)

Tarifat për vazhdimin e afatit të ripagimit të huasë janë:

Kredi me shlyerje të njëfishtë Kredi me shlyerje të shumëfishtë- me këste
7 ditë – 7%
14 ditë – 10%
30 ditë – 15%
30 ditë – nga 6% deri ne 15%

* Komisioni llogaritet në pjesën e mbetur të principalit.

Principali x (% për vazhdimin) = Shuma që duhët të paguhet për vazhdimin e afatit

Për më shumë informata rreth vazhdimit të afatit,na kontaktoni në 13 700 ose kuptoni më shumë këtu Vazhdimi i afatit për pagesë

2. Në cilën do qoftë bankë:

Pranues: SHF TIGO Finance SHPKNJP

  • Banka Komercijale SHA Shkup
   300000004136116
  • NLB Banka SHA A Shkup
   210072297120169
  • Eurostandard Banka (në qdo postë)
   370001100213604
  • Stopanska Banka SHA Shkup
   200003324420755

Qëllimi i pagesës: Shënoni numrin e marrëveshjës suaj

 

Nalog 1
Caption

 

3. Në cilën do qoftë degë  tonën, në para të gatshme.

Ejani tek ne, ne do tju ndihmojmë!

4. Në cilën do qoftë degë të SHA Postat e Maqedonisë:

 

Pranues: SHF TIGO Finance SHPNJP Shkup

 • Euro standard Banka
  370001100213604

Qëllimi i pagesës: Shënoni numrin e marrëveshjës suaj

 

Nalog 2
Caption

 

Me qëllim të identifikimit më të lëhtë të pagesës suaj, ju lutemi në fushën qëllimi i pagesës ta shënoni numrin e marrëveshjës suaj.

Ne do ju përkujtojmë disa ditë para skadimit të afatit për shlyerjen e kredisë. Për informata ma të detajuara, ju lutemi të na kontaktoni në 13 700.

Me rëndësi: Vazhdoni afatin e pagesësës së kredisë tuaj!

Nëse nuk keni mundësi të paguani në afat kredin tuaj,mundeni të vazhdoni afatin e pagesësë në qdo moment,pa asnjë miratim shtesë prej nesh,për një periudh e cila juve ju konvenon.Vazhdimi i afatit bëhet shumë thjesht me pagesën e shumës sipas afatit cilin e zgjidhni. Zgjatja bëhet thjesht duke paguar shumën në një prej llogarive tona bankare ose në degët tona me para të gatshme.

Qëllimi i pagesësë: Pagesë për komision për vazhdimin e afatit (Shkruani numrin e Marrëveshjës)

Mundeni disa herë të vazhdoni afatin!

Kthehu