Vazhdim te shlyerjes se kestit mujor

Nëse dëshironi të zgjasni periudhën e ripagimit të kredisë, duhet të paguani një provision zgjatjeje.

Afati i ripagimit për një kredi monetare - Tigo Start, një herë mund të vonohet për 7, 14 ose 30 ditë (me një tarifë komisioni përkatësisht prej 8%, 12% ose 18% të principalit të mbetur)

Komisioni llogaritet në pjesën e mbetur të principalit:

Principalit x (% për zgjatjen) = Shuma që duhet paguar për zgjatjen

Kostot e zgjatjes së periudhës së ripagimit me 30 ditë, kur përdorni opsionin Tigo Multi (shlyerje kredie me disa pagesa mujore), është 35% e shumës së shlyerjes mujore aktuale.

 

  • Ju nuk keni ndonjë kosto shtesë të huasë brenda periudhës për të cilën keni paguar një shlyerje.
  • Për zgjatjen e afatit të kredisë,ju mund të na kontaktoni në 13700 ose të beni pages në njëren nga degët tona.
Kthehu