Aplikoni në Postë

Nuk mund të aplikoni online ose në degët tona?Nuk është problem.Tigo,mk bashkëpunon më Postën e Maqedonisë .

 

Thjesht vizitoni njërën nga postat e Postës Maqedonase në të gjithë vendin tonë dhe kërkoni nga punonjësit aplikim për një kredi Tigo. Kjo është një listë e kontakteve të të gjitha Postimeve kryesore në Maqedoni: http://www.posta.com.mk/контакти/#podruznici

Kthehu