Kontakti

Kujdesi për klientët

Orari i punës
8:00-20:00 E hënë-E shtunë
Telefoni
E-mail adresa
Online bisedë


Informacione për pagesë

TIGO Fajnans ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје
NVAS 7229712
Eurostandard Banka 370001100213604
NLB Banka SHA Shkup 210072297120169
Banka Komercijale SHA Shkup 300000004136116
Stopanska Banka SHA Shkup 200003324420755
Gjatë shlyerjës së kredisë ju lutemi ta shënoni numrim e marrëveshjës suaj