KontaktiKujdesi për klientët

Orari i punës
në kontakt qendrën: Е hënë-E premte 08:00-19:00 E shtunë 09:00-15:00
Telefoni
E-mail adresa
Online bisedë


Informacione për pagesë

TIGO Fajnans ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје
NVAS 7229712
NLB Banka SHA Shkup 210072297120169
Banka Komercijale SHA Shkup 300000004136116
Stopanska Banka SHA Shkup 200003324420755
Охридска Banka 530010102178860
Уни Banka 240040110668976
Sparkasse Banka 250101000684892
Gjatë shlyerjës së kredisë ju lutemi ta shënoni numrim e marrëveshjës suaj