Tigo Premium

Përmbushni shlyerjen më fleksibël të kredisë me opsionin Tigo Premium

Opsioni Tigo Premium është një opsion unik që ju lejon të transformoni mënyrën e shlyerjes së kredisë suaj Tigo Start – një kredi me shlyerje një herë deri në 30 ditë në shlyerje në disa pagesa mujore të pabarabarta. 

Ky opsion, i cili disponohet vetëm në Tigo, është krijuar për të plotësuar nevojat e ndryshme të klientëve dhe ajo që e bën këtë produkt specifik, por në të njëjtën kohë unik në treg, është mënyra e shlyerjes. Domethënë, me Tigo Premium, detyrimet mujore për klientin përbëhen vetëm nga kostot e kredisë, ndërsa principali kthehet nga klienti me detyrimin e fundit mujor, pra pas 6 ose 12 muajsh, në varësi të asaj që ai zgjedh. 

Pra, ky opsion ju lejon të shlyeni shumën e kredisë që keni marrë jo në 1, 2, 3, 4 muaj - por në 6 ose 12 muaj. Siç e shihni të arsyeshme!

Oferta është e disponueshme për të gjithë klientët e rinj dhe ekzistues të Tigo.

Pse Tigo Premium?

  • Shlyerja e principalit në fund të periudhës, pra pas 6 ose 12 muajsh
  • Nga 2.000 deri në 200.000 denarë
  • Aplikoni online ose në degët tona
  • Kërkohet vetëm letër njoftim
  • Nuk kërkohet garantues
  • Nuk kërkohet kolateral(siguri)
  • Ju merrni një përgjigje për aplikacionin falas në vetëm 30 sekonda
  • Ju merrni paratë në kesh vetëm për 10 minuta në Degët tona Tigo ose në një llogari transaksioni
  • Nëse në fund të periudhës,pra pas muajit të 6-të ose të 12-të, hasni vështirësi në shlyerjen e principalit- mos u shqetësoni! Ne ju ofrojmë mundësinë e shlyerjes e lehtë duke u shndërruar shlyerjen e fundit mujore në 3 ose 12 muaj shtesë!

Opsioni Tigo Premium është përgjigjja perfekte për klientët që kanë nevojë për burime financiare menjëherë, por e dinë se mund t'i kthejnë ato në një periudhë të mëvonshme për shkak të të ardhurave të pritshme. 

****

Kur duhet të zgjedhi opsionin Tigo Premium?

Nëse keni nevojë për para menjëherë, dëshironi të keni pagesa minimale mujore dhe e dini që pas 6 ose 12 muajsh do të keni mjetet për të shlyer të gjithë shumën – atëherë Tigo Premium është ideal për ju!

A kam detyrime mujore nëse zgjedh opsionin Tigo Premium?

Po. Në marrëveshjen tuaj të kredisë ose në profilin tuaj të përdëruesit në www.tigo.mk mund të gjeni planin tuaj të amortizimit (kujdes, këstet mujore nuk janë të barabarta) të pagesave mujore. Kështu që shihemi për pagesë!

A ka mundësi për të zgjatur periudhën e shlyerjes si në Tigo Start dhe Tigo Multi?

Jo. Opsioni i vazhdimit së afatit të ripagimit nuk është i disponueshëm në opsionin Tigo Premium. Prandaj, është më mirë të planifikoni buxhetin tuaj mujor në kohë dhe të shlyeni në kohë detyrimet tuaja të kredisë.

Çfarë ndodh nëse nuk mund ta kthej shumën e plotë në muajin e 6-të ose të 12-të?

Mos u shqeteso! Ne ju ofrojmë mundësinë e shlyerjes së lehtë duke e shndërruar shlyerjen e fundit mujore në 3, 6, 12, 18 ose 24 muaj shtesë!

A mund t'i marr paratë menjëherë?

Po! Zgjidhni shërbimin shtesë të pagesës së kredisë MENJËHERË. Ky shërbim shtesë është në zgjedhjen e klientit dhe i nënshtrohet një kosto shtesë prej 10% të shumës së principalit!

A mund të bëj një shlyerje të parakohshme të kredisë?

Po, ju mund të bëni një shlyerje të pjesshme ose të plotë të kredisë tuaj në çdo kohë me opsionin e zgjedhur Tigo Premium.

Kthehu