Кредит со еднократна отплата

                         

Првиот кредит е БЕСПЛАТЕН

Првиот кредит до 20.000 МКД и рок на отплата до 30 дена е БЕСПЛАТЕН.
Колку земате толку треба и да вратите. 
Нема скриени трошоци.

Кликнете на Аплицирајте. По внесување на вашите лични податоци во рок од 30 секунди добивате одговор за одобрен кредитен лимит. 

Дознајте го Вашиот кредитен лимит ВЕДНАШ, а повлечете онолку колку Ви е потребно.

 

 

Аплицирајте тука!

Назад