Кредит до 80.000 МКД

 

Кредит од 2.000 до 80.000 денари, со рок на отплата од 30 дена. Дополнително во рамките на овој кредит, постои можност за отплата на подолг временски период, со повеќекратни плаќања до 24 месеци. Користењето на оваа опција подлежи на провизија.

 

 

Зошто ТИГО?

  • Првиот кредит е бесплатен!
  • Добивате КЕШ на рака!
  • Одложено враќање на кредитот!
  • Плаќање и подигање кредит во наши филијали!

 

Услови

  • Од 20 до 70 години
  • E-mail  адреса
  • Мобилен телефон
  • Исплата на трансакциска сметка или во КЕШ во нашите филијали

 

 

Назад