Период на отплата

Во понатамошните чекори од аплицирањето, ќе бидете во можност да одберете рок на отплата од 30 дена или дополнителна опцијa* за отплата на кредитот со повеќекратни плаќања до 24 месеци.

 

*Користењето на оваа опција подлежи на провизија.

Назад