Tani kredi edhe me 18 dhe 24 këste

Pse kreditoni me këste?

  • Periudha e ripagimit deri në 18 dhe 24 muaj  
  • Shpenzimet më të lira
  • Pagesa me këste të shtyra
  • Tërheqja nga kufiri 
  • Pagesa në para në një degë 
  • ИPagesa e një llogarie

 

Me Tigo ju merrni mundësinë për të ngritur një kredi në këste me shlyerje në mes të 3, 6, 12 dhe tani 18 dhe 24 këste, me kosto më të lirë, të shpejtë, të lehtë dhe të rimbursueshme nga vetë ju.

u keni të holla nga kredia menjëherë, dhe pastaj paguani atë në këste një muaj. Nëse keni një vështirësi pagese për një muaj, ne do t'ju japim një vonesë deri në 30 ditë me vetëm një klikim!

Tigo është këtu për ta bërë të arsyeshme të planifikoni shpenzimet tuaja mujore.

Me kalkulatorin në faqen tonë të internetit, menjëherë mund të llogaritni këstin e saktë mujor!

APLIKONI MENJËHERË dhe tërhiq sa të duashAplikoni këtu!

Kthehu